Όροι Χρήσης

Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας MC Solar Systems και είναι η επίσημη ιστοσελίδα της. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην διεύθυνση Ιωνίας 74, Αχαρνές Αττικής.

Προϋποθέσεις Χρήσης

Η εταιρεία MC Solar Systems μέσω της ιστοσελίδας www.mcsolar.gr προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους όρους χρήσης που αναφέρονται παρακάτω και τους οποίους ο χρήστης του παρόντος διαδικτυακού τόπου πρέπει να διαβάσει και να προβεί σε χρήση των σελίδων - υπηρεσιών του, μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

Η χρήση της ιστοσελίδας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το δικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ' αυτόν ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της εταιρείας.

Πνευματικά Δικαιώματα

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου της ιστοσελίδας, όπως φωτογραφίες ή κείμενα του δικτυακού τόπου (site) που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στο δικτυακό τόπο από την εταιρεία MC Solar Systems προστατεύονται από τους Eλληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην εταιρεία MC Solar Systems ή στον εκάστοτε δικαιούχο, διατίθενται δε στους επισκέπτες του ιστοτόπου αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της παρούσας εταιρείας ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

user cookies

Χρήση Cookies

Για τη διευκόλυνση των χρηστών αλλά και για τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας, ο διαδικτυακός τόπος www.mcsolar.gr χρησιμοποιεί cookies.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας στις ιστοσελίδες να λειτουργούν χωρίς σφάλματα, να συλλέγουν πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες και να διευκολύνουν την πρόσβασή τους στην εκάστοτε ιστοσελίδα. Επιπλέον, η συλλογή αυτών των δεδομένων, μας βοηθά να βελτιώσουμε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή στα αρχεία των χρηστών. Σε κάθε έξοδο του χρήστη από το site, τα cookies διαγράφονται αυτόματα.

Προσωπικά Στοιχεία

Στο πλαίσιο παροχής προϊόντων ή υπηρεσιών η εταιρεία MC Solar Systems διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε γνωστοποιήσει (email, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο) για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της καθώς και σχετικών προσφορών ή / και ανακοινώσεων.

Περιορισμός Ευθύνης της εταιρείας

Η εταιρεία MC Solar Systems καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο δικτυακό τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητα τους.

Η εταιρεία MC Solar Systems δεν μπορεί να εγγυηθεί την αδιάκοπη λειτουργία του www.mcsolar.gr και ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά με οποιαδήποτε τεχνική ή όποια άλλη αδυναμία χρήσης του.

Η εταιρεία MC Solar Systems διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες όρους χρήσης αναρτώντας αυτούς στο παρόν κείμενο.

Διαβάστε Ακόμα

 • Επισκευή

  Σε περίπτωση βλάβης του ηλιακού θερμοσίφωνα, τεχνικός της εταιρείας μας επισκέπτεται το χώρο σας και τον επισκευάζει. Να το κάνω μόνος μου; Η επισκευή ηλιακού θερμοσίφωνα είναι μια Περισσότερα για το Άρθρο
 • Service

  Η σωστή και τακτική συντήρηση του ηλιακού σας θερμοσίφωνα είναι απαραίτητη για την ομαλή και μακροχρόνια λειτουργία του. Το service πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένο συνεργείο της εταιρείας μας κάθε Περισσότερα για το Άρθρο
 • Υπηρεσίες

  Η εταιρεία μας μπορεί να σας προσφέρει υπηρεσίες οι οποίες κατηγοριοποιούνται σε 4 τομείς: Μελέτη: Μια ομάδα άρτια εκπαιδευμένων τεχνικών, αναλαμβάνει για την εταιρία μας, τη μελέτη και Περισσότερα για το Άρθρο
 • Μελέτη

  Μια ομάδα άρτια εκπαιδευμένων τεχνικών αναλαμβάνει για την εταιρεία μας τη μελέτη και εγκατάσταση των ηλιακών συστημάτων της MC Solar Systems. Οι τεχνικοί μας επισκέπτονται το χώρο σας, Περισσότερα για το Άρθρο
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Προβολή σε Mobile Mode